Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!

Read some

fav.s & want-to.s

Người đua diều (tái bản) | Nhã Nam

A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini

The Garden Party by Katherine Mansfield, and other stories

The Gift of the Magi by O. Henry, with illustrations by Joel Priddy

Stupeur et tremblements ~ Sững Sờ Và Run Rẩy, của Amélie Nothomb // Ước muốn trở thành một phiên dịch, song Amélie giống một kẻ vô công rồi nghề ở công ty; đổi lại cho bao công sức thi đầu vào, Amélie lượn lờ khắp các ngóc ngách như một hình ảnh lố bịch khi đi bóc lịch hoặc tranh việc phân phát thư của người đưa thư; lẽ ra phải đau khổ, vật vã lắm, nhưng Amélie lại cảm thấy nhẹ nhõm và rất đỗi bằng lòng trước những công việc vớ vẩn nhất...

Fiesta Hemingway Pan Books 1956

"The real you is who you are when no one is watching" ~ Leap Day, Wendy Mass

The Marvelous Land of Oz, L. Frank Baum

The Great Gatsby ~ F. Scott Fitzgerald ~ Vietnamese Translation by Trịnh Lữ 2009