Categories

Come on in! Join Pinterest today...it only takes like a second or so.

Waarom ontdekkend leren?

Opbrengstgericht werken

op www.diplomamaker.nl kun je zelf diploma's maken. en nog heel veel bruikbare digitale sites, nederland, rekenen enz..

Website voor de middenbouw, groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Gericht op Montessorionderwijs maar zeker ook toepasbaar in het reguliere onderwijs. Op deze site vind je: powerpoints en flipcharts bij verschillende thema's, lesideeen, werkjes, links, etc.

Handelingsgericht Werken Mindmap - Schermvullend

The Flipped Classroom Model: A Full Picture

Palatine-Schaumburg High School District 211 has gotten amazing results with its one-on-one experimental program, so much so, they have decided to give 6000 to 7000 students their own fourth generation Apple iPads. The original plan had put second generation iPad’s [...]

Democratic education

Krachtig leren; Vijf dimensies van Marzano — Onderwijs Maak Je Samen

Visie | Wijs Vooruit

Trends in het onderwijs: 6 filmpjes op een rij - Kennisnet. Leren vernieuwen

cooperatief leren: Wat is de rol van de leerkracht binnen het coöperatief leren in de klas en hoe sluit het klassenmanagement hierop aan?

Opbrengstgericht werken