Categories

Painterest

Il·lustracions, dibuixos, pintures, monigots, animacions. El joc de paraules és bastant evident, no crec que calgués explicació.

Han shot first

Spaghetti Wars

Pòster alternatiu de REC3, by Tony Moore!

Invincible by @alexsantalo