Categories

Come on in! Join Pinterest today...it only takes like a second or so.

Ở Vietnam mình ai đọc Kính Vạn Hoa thì chắc sẽ biết câu này của Qúi ròm: "Từ từ ngồi xuống, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi chúng ta nói chuyện." hehe

She's there - He's here!

Quá nhiều cái tôi sẽ giết chết bạn! ~ Đáng suy ngẫm lắm!

Bạn chỉ được sống một lần, hên lắm thì hai lần. Thần chết từ chối thì không tính! :D

Đứa nào đang cố dìm bạn xuống thì có nghĩa là bạn đang ở trên nó ....không việt gì phải sợ!