Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!
Visit Site

Related Pins

Maak je eigen superheld en beschrijf waar je goed in bent!

Veel bruikbare werkbladen (gratis!)

Toffe site om alles te ontdekken over je organen.

Zelf gemaakt. Omdat de kids deze vaak nog omwisselen.

Vet Veilig Internet! - Gaat over tieners van nu. Over de diepe kloof tussen de virtuele wereld van tieners en hun opvoeders en over het feit dat de kloof heel goed gedicht kan worden. Je krijgt handvaten om tieners te beschermen tegen de nare kant van de cyberwereld; uitgebreide checklists voor leerkrachten en ouders om het internetgedrag van kinderen in beeld te brengen; tips van leerkrachten en jongeren over hoe je een internetprotocol kunt maken; voorbeelden van thuisafspraken.

Dit is een site waar er heel wat informatie staat over tablets op school. Er staan ook gratis en betalende apps op die interessant zijn voor in de klas.

Kinderen en… rust, aandacht en concentratie

Heel veel oefeningen en werkbladen voor alle vakken

WatNou? - Met WatNou? kunnen leerlingen in groep 4 tot en met 8 op een leuke manier in de klas aan de slag met mediawijsheid. Op WatNou? vind je artikelen, filmpjes, proefjes en spelletjes waarbij een beroep wordt gedaan op je mediavaardigheden.

Kinderen schrijven zelf het doel, het proces en de evaluatie van de les op

Verschillende soorten timers voor op het digibord