Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!
Image
Layla özçelik
Layla özçelik • 1 year ago

El-MUHYÎ: Dirilten, canlandıran ve hayat verendir. O'nun öldürdüğüne kimse hayat veremez (Fussilet, 41/39)

Also on these boards

Related Pins