Categories

Come on in! Join Pinterest today...it only takes like a second or so.

More like this: creed, nova and xbox 360.
Visit Site

Related Pins

Assassins creed

Assassins creed Revelations loved playing all the assassins creed games

Assassins Creed: Revelations on Xbox 360!

Assassin's Creed IV Black Flag - Xbox 360: Video Games

Bối cảnh của Assassin's Creed III sẽ diễn ra bên trong cuộc cách mạng Tân Thế Giới nổ ra vào giữa những năm 1753 và 1783. Trong đó, nhân vật chính của trò chơi – Connor – là con trai của một người lính Anh Quốc và một người phụ nữ bản xứ. Anh ta có một mối liên hệ với tổ chức Assassin