Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!
Visit Site

Related Pins

Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando segon enla primera Cort de Barçelona passant en acte de cort en virtut del poder donat ala Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades, La :: Llibres impresos, Segles XVI-XVIII (Biblioteca de Catalunya)

Picapedrer - Barcelona. A la pedrera de Pedralbes. 1920. Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya)

Tremenda imagen de la huida de ancianos y niños de Barcelona hacia la frontera de Francia en Enero de 1939

Gesta comitum Barchinonensium :: Manuscrits (Biblioteca de Catalunya)

Milicianos/as de Catalunya saliendo para el frente de Aragón, 29 de agosto de 1936