Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!
Visit Site

Related Pins

Àlbum d'autògrafs aplegats per Marta Pi de Ferran :: Materials gràfics (Biblioteca de Catalunya)

Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando segon enla primera Cort de Barçelona passant en acte de cort en virtut del poder donat ala Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades, La :: Llibres impresos, Segles XVI-XVIII (Biblioteca de Catalunya)

Picapedrer - Barcelona. A la pedrera de Pedralbes. 1920. Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya)