Categories

Come on in! Join Pinterest today...it only takes like a second or so.

More like this: allah, hats and php.
Visit Site
Meral Cetin
Meral Cetin • 1 year ago

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Mehmet Arif Vural / Levha - Ayet-i Kerime H. 1429 (2008) tarihli. “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. (Enfal Sûresi, 17.ayetten)”

Related Pins

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Muhammed Yaman / Levha - Ayet-i Kerime H. 1432 (2011) tarihli. “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır… (Rum Sûresi, 19.ayetten)”

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Muhammed Yaman / Müsennâ Levha - Ayet-i Kerîme H. 1430 (2009) tarihli. “…Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir… (Hûd Sûresi, 88.ayetten)”

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Muhammed Yaman / Levha - Ayet-i Kerime H. 1432 (2011) tarihli. “Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir… (Talak Sûresi, 4.ayetten)”

Hat Eserleri / Celî Sülüs / İsmail Kanbaz / Levha - Ayet-i Kerîme H. 1432 (2011) tarihli. “…Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. (Teğabun Sûresi, 6.ayetten)”H. 1432 (2011) tarihli. “…Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. (Teğabun Sûresi, 6.ayetten)”

Hat Eserleri / Kûfî - Sülüs / Davut Bektaş / Levha - Besmele-i Şerîf

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Abdülkadir Kuşkıran / Müsenna Levha - El-Adl “El-adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da âdil olmayı, adaletle davranmayı emreden (Allah)”

Hat Eserleri / Celî Dîvânî / Seyit Ahmet Depeler / Levha - İstanbul

© Elmas Kaya - Levha - Hadis-i Şerif “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez”

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Fatih Andı / Levha - Yâ Hâfiz H. 1414 (1993/1994) tarihli. “Bizi koru Ey Hâfiz (Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, kemâl ve ikram sahibi olan Allah)”

© Hamit Soyyiğit - Levha - Allah-Muhammed

© Fevzi Günüç - Levha - Ayet-i Kerîme