Categories

Come on in! Join Pinterest today...it only takes like a second or so.

Ajisen Ramen Vietnam

Ajisen Ramen Vietnam

Ajisen Ramen là thương hiệu mì Ramen quốc tế có nguồn gốc từ Nhật Bản từ năm 1968 với 800 chuỗi nhà hàng trên 14 quốc gia.