More ideas from 1001
گره يا ريشه زدن قالی يكی از امتيازاتی است كه بافت قالی را از ساير دست بافتهای سنتی نظير گليم و جاجيم جدا می‌كند.

گره يا ريشه زدن قالی يكی از امتيازاتی است كه بافت قالی را از ساير دست بافتهای سنتی نظير گليم و جاجيم جدا می‌كند.

همه ما طراح هستیم، در محیط تغییراتی ایجاد می‌کنیم تا نیازهایمان بهتر برآورده شوند. اشیاء اطرافمان را انتخاب می‌کنیم، می‌سازیم، می‌خریم و ساختار را از نو می‌چینیم. هرکدام از این مراحل نوعی طراحی است. www.1001boom.com/3406

همه ما طراح هستیم، در محیط تغییراتی ایجاد می‌کنیم تا نیازهایمان بهتر برآورده شوند. اشیاء اطرافمان را انتخاب می‌کنیم، می‌سازیم، می‌خریم و ساختار را از نو می‌چینیم. هرکدام از این مراحل نوعی طراحی است. www.1001boom.com/3406

پاول رند، طراح گرافیک آمریکایی می‌گوید: «بگذارید حروف حرف خودشان را بزنند. #تایپوگرافی خوب آمیزشی از داشته‌ها و الهامات، هشیاری و ناخودآگاه، دیروز و امروز، وهم و واقعیت کار، و بازی و مهارت و هنر است.»

پاول رند، طراح گرافیک آمریکایی می‌گوید: «بگذارید حروف حرف خودشان را بزنند. #تایپوگرافی خوب آمیزشی از داشته‌ها و الهامات، هشیاری و ناخودآگاه، دیروز و امروز، وهم و واقعیت کار، و بازی و مهارت و هنر است.»

در آثار گرافیکی تصاویر و حروف بار پیام‌رسانی اثر را برعهده دارند. در بسیاری موارد، پیام نوشتاری با استفاده از حروف و متن به شکلی ارائه می‌شود که فرم یا شکل و تصویر را در اثر القا می‌کند. کلمه #تایپوگرافی متشکل از کلمه «تایپ» به معنی حروف قابل تکثیر و «گراف» به مفهوم ثبت و تصویری کردن است که پیشتر تنها به مفهوم هرگونه رفتار بصری و طراحی با حروف تایپی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. www.1001boom.com/2209

در آثار گرافیکی تصاویر و حروف بار پیام‌رسانی اثر را برعهده دارند. در بسیاری موارد، پیام نوشتاری با استفاده از حروف و متن به شکلی ارائه می‌شود که فرم یا شکل و تصویر را در اثر القا می‌کند. کلمه #تایپوگرافی متشکل از کلمه «تایپ» به معنی حروف قابل تکثیر و «گراف» به مفهوم ثبت و تصویری کردن است که پیشتر تنها به مفهوم هرگونه رفتار بصری و طراحی با حروف تایپی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. www.1001boom.com/2209

سرعت #شاتر در واحد ثانیه اندازه گیری می‌شود و البته در بیشتر مواقع در کسری از ثانیه. هرچه مخرج کسر بزرگتر باشد سرعت بیشتر است. ۱/۱۰۰۰ بسیار سریع تر از ۱/۳۰ است. در بیشتر مواقع شما از سرعت شاتر ۱/۶۰ ثانیه و یا سریع تر استفاده می‌کنید. دلیل انتخاب عدد این است که گرفتن عکس با هر سرعتی کمتر از این مقدار بدون این که دوربین بلرزد بسیار دشوار است.  www.1001boom.com/247

سرعت #شاتر در واحد ثانیه اندازه گیری می‌شود و البته در بیشتر مواقع در کسری از ثانیه. هرچه مخرج کسر بزرگتر باشد سرعت بیشتر است. ۱/۱۰۰۰ بسیار سریع تر از ۱/۳۰ است. در بیشتر مواقع شما از سرعت شاتر ۱/۶۰ ثانیه و یا سریع تر استفاده می‌کنید. دلیل انتخاب عدد این است که گرفتن عکس با هر سرعتی کمتر از این مقدار بدون این که دوربین بلرزد بسیار دشوار است. www.1001boom.com/247

برای آن که حرکت را ثابت به تصویر بکشید (آن را فریز کنید) سرعت #شاتر بیشتر را باید انتخاب کنید و اگر می‌خواهید حس حرکت به عکس منتقل شود سرعت شاترهای کمتر را برگزینید. سرعت شاتری که در نهایت انتخاب می‌کنید از سرعت سوژه و مقدار حرکتی که می‌خواهید به تصویر بکشید بستگی دارد. www.1001boom.com/247

برای آن که حرکت را ثابت به تصویر بکشید (آن را فریز کنید) سرعت #شاتر بیشتر را باید انتخاب کنید و اگر می‌خواهید حس حرکت به عکس منتقل شود سرعت شاترهای کمتر را برگزینید. سرعت شاتری که در نهایت انتخاب می‌کنید از سرعت سوژه و مقدار حرکتی که می‌خواهید به تصویر بکشید بستگی دارد. www.1001boom.com/247