22 Ships

22 Ships

www.22ships.hk
An intimate, buzzing tapas bar in a cool, Wanchai, Hong Kong neighbourhood by Michelin-star Chef Jason Atherton of London’s Pollen Street Social fame
22 Ships