Cosmopolitan Taiwan

Cosmopolitan Taiwan

www.cosmopolitan.com.tw
Taipei, Taiwan / Fun Fearless Female風趣‧大膽‧真女人《柯夢波丹》是一本以女性的角度探討兩性關係為主軸,大膽說出女人對性愛、對男人、對欲望、對被尊重、對獨立、對生命純真渴望的時代女性專屬雜誌。
Cosmopolitan Taiwan