Jivnat Shiklele Dhade

Jivnat Shiklele Dhade

India / Inspirational and Motivational quotes, Marathi Quotes, Marathi Thoughts
Jivnat Shiklele Dhade
More ideas from Jivnat Shiklele
जेव्हा कोणीतरी काहीतरी चुकीचं करतं, तेव्हा...

जेव्हा कोणीतरी काहीतरी चुकीचं करतं, तेव्हा...

तर जग तुम्हाला सुंदर दिसेल...

तर जग तुम्हाला सुंदर दिसेल...

Learn to fight it, face it.

Learn to fight it, face it.

Always tell yourself this in tough situations:

Always tell yourself this in tough situations:

तुम्ही खाली पडलात म्हणून तुम्ही हारत नाहीत

तुम्ही खाली पडलात म्हणून तुम्ही हारत नाहीत

प्रत्येक गोष्टीत सुंदरता असते. पण प्रत्येकाला ती सुंदरता दिसतेच असं नाही.

प्रत्येक गोष्टीत सुंदरता असते. पण प्रत्येकाला ती सुंदरता दिसतेच असं नाही.

फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखावर विश्वास असतो.

फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखावर विश्वास असतो.

But never forget what you learned...

But never forget what you learned.

Thought of the day...

Thought of the day.

Never let your friends feel lonely

Never let your friends feel lonely