"ẇє ʟıṿє ȏṅ ѧ ɞʟȗє ƿʟѧṅєṭ ṭһѧṭ ċıяċʟєṡ ѧяȏȗṅԀ ѧ ɞѧʟʟ ȏғ ғıяє ṅє×ṭ ṭȏ ѧ ṃȏȏṅ ṭһѧṭ ṃȏṿєṡ ṭһє ṡєѧ, ѧṅԀ ʏȏȗ ṡṭıʟʟ Ԁȏṅ'ṭ ɞєʟıєṿє ıṅ ṃıяѧċʟєṡ?"

"ẇє ʟıṿє ȏṅ ѧ ɞʟȗє ƿʟѧṅєṭ ṭһѧṭ ċıяċʟєṡ ѧяȏȗṅԀ ѧ ɞѧʟʟ ȏғ ғıяє ṅє×ṭ ṭȏ ѧ ṃȏȏṅ ṭһѧṭ ṃȏṿєṡ ṭһє ṡєѧ, ѧṅԀ ʏȏȗ ṡṭıʟʟ Ԁȏṅ'ṭ ɞєʟıєṿє ıṅ ṃıяѧċʟєṡ?"

quotes hipster vintage indie Grunge pastel goth soft grunge dark vintage

quotes hipster vintage indie Grunge pastel goth soft grunge dark vintage

I used to wear black ALL the time but now my closet is like a freaking rainbow. :)

I used to wear black ALL the time but now my closet is like a freaking rainbow. :)

Pinterest
Search