Suparat Triamchanchai

Suparat Triamchanchai

siamware.me
Udonthani / ค้นหาสิ่งดีๆให้กับชีวิต
Suparat Triamchanchai
More ideas from Suparat

Menu

หลายคนสงสัยว่าถ้าจะวัดน้ำหนักอาหารเวลาจะเอาไปปรุงจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเครื่องชั่ง หรือช้อนตวง ตารางนี้จะบอกถึงขนาดเมื่อเทียบกับฝ่ามือเเละส่วนต่างๆของมือเราเอง เพื่อกะปริมาณคร่าวๆได้ ซึ่งถ้าอยากให้เเม่นยำลองหาตาชั่งเล็กๆ ก็จะช่วยให้กะปริมาณได้อย่างเเม่นยำขึ้น เพราะวิธีการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมพลังงานที่เราจะได้รับ ในเเต่ละวันได้ชัดเจนขึ้น กินเสมอที่ใช้น้ำหนักเสมอตัว กินน้อยกว่าที่ใช้น้ำหนักจะค่อยๆลดลง www.lovefitt.com/tips-tricks/ตวงง่ายได้ปริมาณใกล้เคียงด้วยฝามือ/

หลายคนสงสัยว่าถ้าจะวัดน้ำหนักอาหารเวลาจะเอาไปปรุงจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเครื่องชั่ง หรือช้อนตวง ตารางนี้จะบอกถึงขนาดเมื่อเทียบกับฝ่ามือเเละส่วนต่างๆของมือเราเอง เพื่อกะปริมาณคร่าวๆได้ ซึ่งถ้าอยากให้เเม่นยำลองหาตาชั่งเล็กๆ ก็จะช่วยให้กะปริมาณได้อย่างเเม่นยำขึ้น เพราะวิธีการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมพลังงานที่เราจะได้รับ ในเเต่ละวันได้ชัดเจนขึ้น กินเสมอที่ใช้น้ำหนักเสมอตัว กินน้อยกว่าที่ใช้น้ำหนักจะค่อยๆลดลง www.lovefitt.com/tips-tricks/ตวงง่ายได้ปริมาณใกล้เคียงด้วยฝามือ/