Takeshi Shiota

Takeshi Shiota

Tokyo Japan / Surfing coffee music love.
Takeshi Shiota