Ottawa PoutineFest

Ottawa PoutineFest

Marion Dewar Plaza 110 Laurier Avenue Ottawa ON (near City Hall) / We are the World of Poutine #SpreadtheWord.