Nabila Ratna Ayu, Melody Nurramdhani #JKT48 #AKB48

Nabila Ratna Ayu, Melody Nurramdhani #JKT48 #AKB48

nabilah jkt48

nabilah jkt48

melody jkt48

melody jkt48

Melody Nurramdhani, Stella Cornelia #JKT48 #AKB48

Melody Nurramdhani, Stella Cornelia #JKT48 #AKB48

Sonia Natalia #JKT48 #AKB48

Sonia Natalia #JKT48 #AKB48

Stella Cornelia  #JKT48 #AKB48

Stella Cornelia #JKT48 #AKB48

#JKT48

Hai Nabilah Ratna Ayu Azalia (Ayu-chin) (ナビラ・ラトナ・アユ・アザリア) (アユチン) Melody Nurramdhani Laksani (Melody) Jessica Veranda (Ve) (ジェシカ・ヴェランダ) (Vey) (ヴェイ) Frieska Anastasia Laksani (Frieska)

melody jkt48

melody jkt48

melody jkt48

melody jkt48

nabilah jkt48

nabilah jkt48

Stella Cornelia, Sonia Natalia #JKT48 #AKB48

Stella Cornelia, Sonia Natalia #JKT48 #AKB48

@Cindvia_JKT48

@Cindvia_JKT48

@cindvia_jkt48

@cindvia_jkt48

novinta dhini

novinta dhini

Pinterest
Search