حلوایی حاج حسین آب حیات یزد

حلوایی حاج حسین آب حیات یزد

abehayatyazd.com
یزد بلوار جمهوری اسلامی روبروی برج آسمان 35225650--35256946--035 / فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولید و عرضه ارده، حلوا ارده، شیره شکر، روغن کنجد بکر، روغن کنجد تصفیه شده، روغن ارده یزد ،
حلوایی حاج حسین آب حیات یزد
حلوایی حاج حسین آب حیات hasn't created any boards yet