Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και…

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και…

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

14 Πρακτικές διδασκαλίας της πρότασης

14 Πρακτικές διδασκαλίας της πρότασης

27. Βάζω τις λέξεις στη σωστή σειρά

27. Βάζω τις λέξεις στη σωστή σειρά

Η κυρία Αταξία: Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Η κυρία Αταξία: Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Επαναληπτικό φυλλάδιο Γλώσσα - Συντακτικό: ''Βρες το υποκείμενο!''

Επαναληπτικό φυλλάδιο Γλώσσα - Συντακτικό: ''Βρες το υποκείμενο!''

I’m reading Υποκείμενο ρημα αντικειμενο on Scribd

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Υ-Ρ-Α

Υ-Ρ-Α

Η κυρία Αταξία: Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Η κυρία Αταξία: Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Μετατροπή σύνταξης

Μετατροπή σύνταξης

στην Τετάρτη τάξη: Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο

στην Τετάρτη τάξη: Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο

Σε απλές προτάσεις ζητάμε να αναγνωρίσει ο μαθητής το ρήμα της πρότασης και το υποκείμε

Σε απλές προτάσεις ζητάμε να αναγνωρίσει ο μαθητής το ρήμα της πρότασης και το υποκείμε

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Pinterest
Search