JWS

JWS

90 followers
·
15 followers
JWS
More ideas from JWS
휘슬러(Fissler)에서 출시한 스테인레스 프라이팬 및 냄비 덮개(CLIPPIX HOOK-IN SPATTER SHIELD) 후라이팬에 튀김 요리를 할 때, 기름이 밖으로 튀어나오는 것을 막아주는 뚜껑이다. 기름이 튀는 것을 방지해 주방을 보다 청결하게 유지시켜준다.  구멍으로 증기가 빠져나올 수 있도록 설계되었으며 영구적으로 사용할 수 있는 스테인레스 스틸 재질로 되어 있다.

휘슬러(Fissler)에서 출시한 스테인레스 프라이팬 및 냄비 덮개(CLIPPIX HOOK-IN SPATTER SHIELD) 후라이팬에 튀김 요리를 할 때, 기름이 밖으로 튀어나오는 것을 막아주는 뚜껑이다. 기름이 튀는 것을 방지해 주방을 보다 청결하게 유지시켜준다. 구멍으로 증기가 빠져나올 수 있도록 설계되었으며 영구적으로 사용할 수 있는 스테인레스 스틸 재질로 되어 있다.

넉넉한 사이즈의 무쇠 냄비와 스테인레스로 위생까지 생각한 스티머로 건강한 찜 요리 어떠신가요? '원형 무쇠 냄비+스티머 세트' ! @롯데백화점 르크루제

넉넉한 사이즈의 무쇠 냄비와 스테인레스로 위생까지 생각한 스티머로 건강한 찜 요리 어떠신가요? '원형 무쇠 냄비+스티머 세트' ! @롯데백화점 르크루제

독일 프리미엄 주방기구 실리트의 실라간 냄비! 요리와 주방의 품격을 고급스럽게! @롯데백화점 실리트

독일 프리미엄 주방기구 실리트의 실라간 냄비! 요리와 주방의 품격을 고급스럽게! @롯데백화점 실리트

독일 프리미엄 주방기구 실리트의 '실라간 찜솥'~ 세계적 신소재 실라간으로 변하지 않는 품질과 기능성을 느껴보세요~! @롯데백화점 실리트

독일 프리미엄 주방기구 실리트의 '실라간 찜솥'~ 세계적 신소재 실라간으로 변하지 않는 품질과 기능성을 느껴보세요~! @롯데백화점 실리트

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ THÁNG 12 NĂM 2016 | Album tranh cổ động

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ THÁNG 12 NĂM 2016 | Album tranh cổ động

Tranh cổ động giàu sức sống do sinh viên sáng tạo năm 2015 | Nhịp sống trẻ | Dân trí

tranh co dong

Tác phẩm Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam của Đặng Đình Dũng

Tác phẩm Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam của Đặng Đình Dũng

2013 North Korean poster and stamp depicting defense against US aggression

2013 North Korean poster and stamp depicting defense against US aggression