Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Ratier SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Ratier SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Coleção // JOÃO PIMENTA, SPFW, N42 // Foto 2 // Desfiles // FFW

Coleção // JOÃO PIMENTA, SPFW, N42 // Foto 2 // Desfiles // FFW

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Pinterest
Search