Bekrono
Bekrono
Bekrono

Bekrono

مجری برگزاری دوره های تخصصی آموزش خلاقیت و نوآوری با مدیریت آقای آرمین حسینی بیش ازهفت سال سابقه در زمینه آموزش خلاقیت و نوآوری و مشاوره کسب وکار