Biržų duona

Biržų duona

www.birzuduona.lt
„Biržų duona” – 1953 m. Biržuose įkurta kepykla, iki šių dienų su meile kepanti duoną pagal senąsias tradicijas, suderinusi jas su moderniomis technologijomis.
Biržų duona