Pinterest • The world’s catalog of ideas

Bitcoin Vietnam News

1 Pins2 Followers
Zcash là gì ? Zcash (ZEC) là một loại tiền điện tử giống Bitcoin, nhưng nó có một số đặc trưng riêng. Zcash dựa trên một hệ thống blockchain phân tán nhưng cho phép che dấu số tiền giao dịch và các bên liên quan. Trong Bitcoin, khi bạn biết địa chỉ của một ai đó, bạn có thể theo dõi giao dịch của họ, đồng thời biết được tất cả những địa chỉ giao dịch đi tới địa chỉ đó đi kèm với số tiền tương ứng - vì thế bạn dễ dàng đoán biết được nguồn của người đó, còn với Zcash - tất cả đều được mã hoá.

Vietnam

Zcash là gì ? Zcash (ZEC) là một loại tiền điện tử giống Bitcoin, nhưng nó có một số đặc trưng riêng. Zcash dựa trên một hệ thống blockchain phân tán nhưng cho phép che dấu số tiền giao dịch và các bên liên quan. Trong Bitcoin, khi bạn biết địa chỉ của một ai đó, bạn có thể theo dõi giao dịch của họ, đồng thời biết được tất cả những địa chỉ giao dịch đi tới địa chỉ đó đi kèm với số tiền tương ứng - vì thế bạn dễ dàng đoán biết được nguồn của người đó, còn với Zcash - tất cả đều được mã hoá.