Open VLD Dilbeek

77 Pins
 3w
Collection by
a table topped with lots of architectural drawings and pencils next to a calculator
Het plat populisme van VB.
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan.Meteen de gelegenheid voor Vlaams Belang om op alle slakken zout te leggen… :-)- Protest tegen de “wolkenkrabbers” in de stationswijk / Savio. Niet gevolgd door de burgers. Het RUP is goedgekeurd en er zijn geen bezwaren meer van de buurt.- Protest tegen de opvang van minderjarige Afghaanse vluchtelingen. Met tien man en een spandoek gaan betogen. Meer dan een jaar later : geen enkel incident. Integendeel mooie integratie.ITTERBEEKNu protest tegen de p...
an empty parking lot in front of a brick building with several cars parked on it
Werkzaamheden aan KLIMOP in Schepdaal: Een belangrijke investering in lokaal onderwijs
Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft op 25 maart de werken aan de Klimop school in Schepdaal toegewezen. Dit belangrijke project zal ongeveer € 800.000 kosten.Ze zullen binnenkort beginnen met de renovatie en uitbreiding van de voormalige conciërgewoning. Deze verbouwing omvat de creatie van nieuwe klaslokalen en een vergaderzaal om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van onze onderwijsinstellingen. Bovendien heeft dit project het bijkomende voordeel dat de con...
the colorful building has many different colored strips on it's side and is next to trees
Laat Je Stem Horen: Grote Burgerbevraging Dilbekenaren
Burgerbevraging voor het Meerjarenplan 2026-2031 - Samen Bouwen aan de Toekomst van Dilbeek!Tot en met 12 mei nodigt de Gemeente Dilbeek haar inwoners uit om deel te nemen aan de grote burgerbevraging. Dit is jouw kans om de toekomst van Dilbeek mee vorm te geven. In slechts 15 minuten kun je anoniem jouw mening delen over de thema's die jij belangrijk vindt en de gebieden waarop je verandering wenst te zien.Jouw feedback is cruciaal om prioriteiten te stellen, beleid vorm te g...
an indoor swimming pool with diving equipment on the floor
Dilbeek een voorbeeld!
Ondanks bezuinigingen bij veel basisscholen in Vlaanderen, heeft Dilbeek ervoor gekozen om het zwemonderwijs juist te versterken. Het zwembad van Dilbeek staat tijdens de schooldagen exclusief ter beschikking van scholieren, met door de gemeente verzorgd busvervoer van en naar het bad.Bij ons zwemmen kinderen niet op basis van leeftijd of scholen, maar op basis van hun zwemvaardigheden. Hierdoor komen ze in de zwemgroep die het beste bij hun niveau past, aangeduid met een kleurrijke ba...
a man standing next to a wooden sign
Meer Bos zorgt voor meer groen in Dilbeek!
Iets meer dan een jaar geleden introduceerde Dilbeek een Burgerbudget, waarbij de inwoners van Dilbeek projectvoorstellen konden indienen om hun gemeente beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Het Meer Bos-project trok veel aandacht en werd uiteindelijk gekozen als een van de winnaars. Na een grondige voorbereiding, waaronder de oprichting van een coöperatieve vennootschap, vond vandaag de eerste boomplantactie plaats! In totaal zullen er maar liefst 800 bomen worden geplant....
a black and white calendar for the year 2012
Wekelijkse ophaling GFT, noteer het in je agenda!
Even een kleine herinnering :Vanaf januari 2024 wordt GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wekelijks opgehaald. In principe iedere maandag….behalve op maandag 1 januari 2024. RESTAFVAL zal tweewekleijks worden opgehaald en dat telkens op vrijdag. Glas wordt maandelijks opgehaald.Uit een recente afvalanalyse blijkt dat het aandeel restafval met 20 percent gedaald is. Dat cijfer vertaalt zich in het aangeboden GFT. De eerste zes maanden van 2023 werden liefst 442 ton groente- , fruit...
a woman standing in front of a group of people
Eetfestijn groot succes!
Drie dagen op rij verwelkomden wij de Dilbekenaren op ons eetfestijn, drie dagen op rij een vol huis. En dat doet niemand ons na!</...
a large building sitting on top of a lush green field next to a lake in front of it
ONDERWIJS IN DILBEEK: INDRUKWEKKENDE CIJFERS
Als je in Dilbeek de inwoners telt met als criterium “het land van herkomst”, dan kom je aan 27.283...
a bus parked in front of a church with a steeple on it's side
Waar geeft Dilbeek geld aan uit? Marc Willen legt uit.
"Belangrijkste om weten is dat we op zowat alle domeinen beter scoren dan het gemiddelde in Vlaanderen. Op sommige domeinen zelfs veel beter. En als Schepen van financiën benadruk ik dat we dit realiseren zonder verhoging van de personen belasting ( 6,9 %) of onroerende voorheffing. ( 740 opcentiemen). En dit al 5 jaar lang . Wij kunnen dus wel kwaliteit leveren zonder telkens bij de burger aan te kloppen...
a group of people standing in front of a church
Feestelijke opening van de nieuwe fietsenstalling in Dilbeek: Een stap voorwaarts naar verhoogde ...
Vandaag, werd de gloednieuwe fietsenstalling trots ingehuldigd op de Parking Oudesmidse, een project gerealiseerd door de gemeente Dilbeek. De vreugde...
a man standing in front of a building with a poster on it's side
20 extra plaatsen in kinderopvang 't Bergske!
De raad van bestuur van de EVA VZW Gemeentelijke kinderopvang nam op 21 januari 2021 de beslissing om te onderzoeken waar en hoe er nieuwe plaatsen konden gerealiseerd worden voor kinderopvang van baby’s, kruipers en peuters met een subsidie inkomenstarief van het Agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin.Gezien de tijdsopname waarin de opvangplaatsen gerealiseerd diende te worden en de haalbaarheid om een gebouw aan te passen aan de opgelegde normen, werd er geopteerd voor het oude sc...
a poster with pictures of different people on it's side and the words dilrers
Denk Dilbeek: veel volk, weinig inspiratie.
De eerste folder van de nieuwe partij Denk Dilbeek (nieuw ??) blinkt niet uit door een overvloed aan ideeën of inspiratie.Kort samengevat, en eigenlijk heb je daar maar een halve bladzijde voor nodig: “de meerderheid doet alles slecht , en wij weten nog niet hoe wij het zouden oplossen.” Dat sluit overigens perfect aan bij de manier waarop in de gemeenteraad door dezelfde partijen oppositie wordt gevoerd. Alles is slecht. Maar er komt geen degelijk voorstel in de plaats.Denk Dilbe...
a group of people standing around each other at a table with wine glasses on it
Blauw Dilbeek geeft succesvolle aftrap verkiezingsjaar!
Het was gisteren verzamelen geblazen ten huize Rons, waar Alexis onze troepen in de broeiende hitte verzameld had, om de aftrap te geven van het verkiezingsjaar.Aanwezig: de “Anciens” en vele nieuwe kandidaten voor onze lijst.Ondanks de temperaturen had iedereen gehoor gegeven aan de uitnodiging, waaruit mag blijken dat Blauw Dilbeek er “meer dan klaar” voor is (dixit voorzitter Bob Savenberg), om met een sterke lijst, met vaste waarden en nieuw bloed, naar de kiezer te trekken.Onze lijsttrek...
a large building sitting on top of a lush green field next to a lake in front of it
Neen, we verhogen de belastingen niet.
Laten we het eens hebben over de onroerende voorheffing in Dilbeek. Ondanks wat er her en der geponeerd wordt op sociale media, is deze NIET verhoogd. In feite blijft het sinds het begin van de legislatuur stabiel op 740 opcentiemen. Je merkt misschien veranderingen, maar daar zijn verschillende redenen voor.Je kunt deze situatie duidelijker in kaart brengen door enkele bronnen te raadplegen. Een betrouwbare bron is https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing. Klik op de link "Waarom bet...
Dilbeek heeft hard gewerkt om haar schuldenlast te verminderen en haar financiële draagkracht te vergroten. De afgelopen jaren werd het schuldbedrag per inwoner meer dan gehalveerd, van ruim 1000 euro naar slechts 465 euro. Dit succes is te danken aan doelgericht beleid en een verantwoorde aanpak van onze financiën.Ten opzichte van het totale inkomen van onze inwoners hebben we een schuld van slechts 25%. Dit betekent dat we onze financiële verplichtingen op een gezonde manier beheren en ervo... London, Online Accounting Services, Online Accounting, Payroll Software, Accounting Services, Employment Service, Outsourcing, Accounting Firms, Professional Accounting
Waarom Dilbeek een financieel gezonde gemeente is.
Dilbeek heeft hard gewerkt om haar schuldenlast te verminderen en haar financiële draagkracht te vergroten. De afgelopen jaren werd het schuldbedrag per inwoner meer dan gehalveerd, van ruim 1000 euro naar slechts 465 euro. Dit succes is te danken aan doelgericht beleid en een verantwoorde aanpak van onze financiën.Ten opzichte van het totale inkomen van onze inwoners hebben we een schuld van slechts 25%. Dit betekent dat we onze financiële verplichtingen op een gezonde manier beheren en ervo...