Bộp Boo
Bộp Boo
Bộp Boo

Bộp Boo

"Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ

Bộp hasn't created any boards yet