Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM

Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM

ich.edu.vn
460D Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân TP.HCM / Trường Cao đẳng Quốc tế Tp.HCM với tôn chỉ “Đào tạo chất lượng - Học để thành công” lấy phương châm “Chuyên môn – Ngoại ngữ,thực tiễn song hành”,làm kim chỉ nam
Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM
More ideas from Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa

Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa

Kiểm định chất lượng lương thực thực phẩm, Thiết kế thời trang, Chế biến thực phẩm (Công nghệ thực phẩm)

Kiểm định chất lượng lương thực thực phẩm, Thiết kế thời trang, Chế biến thực phẩm (Công nghệ thực phẩm)

Kiểm định chất lượng lương thực thực phẩm, Thiết kế thời trang, Chế biến thực phẩm (Công nghệ thực phẩm)

Kiểm định chất lượng lương thực thực phẩm, Thiết kế thời trang, Chế biến thực phẩm (Công nghệ thực phẩm)

Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa

Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

công tác xã hội

công tác xã hội

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Phiên dịch tiếng anh thương mại