Taka Nomura

Taka Nomura

I WAS GOD BUT NOW HIGH SCHOOL STUDENT XD