Christina Dragsholm

Christina Dragsholm

I oktober 2009 fik Sebastian konstateret (ALL) akut lymfoblastær leukæmi. Det betyder kemobehandling i mindst 2½ år. Jeg har orlov fra mit arbejde - Martin har
Christina Dragsholm