Craby Nguyễn
Craby Nguyễn
Craby Nguyễn

Craby Nguyễn

tính tình nắng mưa thất thừơng,nói nhìu,lúc nào cũng cừơi hihihihi........thích màu tối ghét màu đen.kakkak