Doug & Mia
Doug & Mia
9k
monthly viewers
8
Follow
We're Doug & Mia. 🤓 Adorably geeky. Totally fun. Parents through adoption. Sharing the ❤ Paying it forward to help #hopefuladoptiveparents #DougAndMiaAdopt