Željana Smuđa

Željana Smuđa

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ne hvalise se, nije nepristojna, ne trazi svoje, nije razdrazljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a
Željana Smuđa