Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum

Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum

www.elmp.gr
Λεωφόρος Κηφισού 58, Αιγάλεω │ Kifisou Avenue 58, Aigaleo / Το παρελθόν της πληροφορικής συγκεντρωμένo σε ένα χώρο. | The past of computing, all gathered in one place.
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum