Anime

El ''oscuro'' arte de Saccstry.

El ''oscuro'' arte de Saccstry.

My bruises are not what they see because to me it's a pain more than ay to tolerate in my heart

C

image discovered by Beta. Discover (and save!) your own images and videos on We Heart It

创作者们的游乐园:Grafolio

로단테_영원한 사랑 by 욘욘 on

#wattpad #non-fiction Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi                                           -SLEY-

CLOSED - Phần I

#wattpad #non-fiction Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi -SLEY-

Pinterest
Search