Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne

www.ethnomuseum.pl
Kredytowa 1, Warszawa, Polska/ Kredytowa 1, Warsaw, Poland / The oldest museum in Poland (1888) and one of the oldest ethnographic museums in Europe./ Jedno z najstarszych muzeów etnograficznych w Europie (1888).
Muzeum Etnograficzne
More ideas from Muzeum
Buty inspirowane rzemiosłem kurpiowskim wykonane w ramach projektu ,,Tradycyjne Trendy"

Buty inspirowane rzemiosłem kurpiowskim wykonane w ramach projektu ,,Tradycyjne Trendy"

Wystawa "Biblia Pauperum". Rzeźba inspirowana sztuką ludową, wykonana w latach międzywojennych w Fabryce fajansu w Pacykowie. z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa - dotacja MKiDN).

Wystawa "Biblia Pauperum". Rzeźba inspirowana sztuką ludową, wykonana w latach międzywojennych w Fabryce fajansu w Pacykowie. z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa - dotacja MKiDN).

Wystawa "Biblia Pauperum". Piekło i niebo.

Wystawa "Biblia Pauperum". Piekło i niebo.

Wystawa "Biblia Pauperum". Góra świętych.

Wystawa "Biblia Pauperum". Góra świętych.

Wystawa "Biblia Pauperum". Zabytki religijnej sztuki ludowej ze zbiorów muzeum oraz z nowo zakupionej kolekcji Andrzeja Delinikajtisa (dotacja MKiDN).

Wystawa "Biblia Pauperum". Zabytki religijnej sztuki ludowej ze zbiorów muzeum oraz z nowo zakupionej kolekcji Andrzeja Delinikajtisa (dotacja MKiDN).

Otwarcie wystawy ,, #Biblia Pauperum"

Otwarcie wystawy ,, #Biblia Pauperum"

#Rzeźba przedstawiająca scenę #Ukrzyżowanie wykonana w drewnie i służąca najprawdopodobniej do umieszczania na domowym ołtarzu, II poł. XIX w. Pochodzi z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa.Zakupiona z dotacji MKiDN.

#Rzeźba przedstawiająca scenę #Ukrzyżowanie wykonana w drewnie i służąca najprawdopodobniej do umieszczania na domowym ołtarzu, II poł. XIX w. Pochodzi z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa.Zakupiona z dotacji MKiDN.

#Rzeźba przedstawiająca Matkę Boską Skępską - wizerunek maryjny spopularyzowany przez ruch pątniczy do sanktuarium w Skępem na Kujawach, częsty w rzeźbach ludowych umieszczanych w kaplicach przydrożnych. Pochodzi z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa. Zakupiona z dotacji MKiDN.

#Rzeźba przedstawiająca Matkę Boską Skępską - wizerunek maryjny spopularyzowany przez ruch pątniczy do sanktuarium w Skępem na Kujawach, częsty w rzeźbach ludowych umieszczanych w kaplicach przydrożnych. Pochodzi z kolekcji Andrzeja Delinikajtisa. Zakupiona z dotacji MKiDN.

Traditional dress Damal district (Ardahan province). Late 20th century, and still in use. Ethnic group: Dadali Türkey

Traditional costume from the Damal district (Ardahan province). Late century, and still in use.