[Tổng hợp] tranh cổ Việt Nam và tranh vẽ về Việt Nam thời phong kiến - Page 2

Fashion Timeline History of Vietnamese Clothing (and Ao Dai). I love historical clothing and seeing how it evolves. I’ve longed to see the evolution of Vietnamese clothing but always came up empty handed due to lack of.

Thiên Sách

Thiên Sách

May 2015 (Issue 60) - This is very similar to the underwater city in Darkling Rise (Book 2)

May 2015 (Issue 60

Realm of Tides inspiration May 2015 (Issue - This is very similar to the underwater city in Darkling Rise (Book

"Bỉ ngạn ngắm nàng đi khuất, nhưng bỉ ngạn không quên nhớ người"

"Bỉ ngạn ngắm nàng đi khuất, nhưng bỉ ngạn không quên nhớ người"

Đến khi chàng cầm đoản kiếm vô tình đâm thẳng vào giữa lòng ngực ta, ta mới nhận ra tình cảm ta dành cho chàng bấy lâu nay thật quá ngu ngốc. Ta hi sinh chính mình để bảo vệ giang sơn cho chàng, dẹp loạn bình quân vậy mà đổi lại là một kiếm chí mạng này.

Đến khi chàng cầm đoản kiếm vô tình đâm thẳng vào giữa lòng ngực ta, ta mới nhận ra tình cảm ta dành cho chàng bấy lâu nay thật quá ngu ngốc. Ta hi sinh chính mình để bảo vệ giang sơn cho chàng, dẹp loạn bình quân vậy mà đổi lại là một kiếm chí mạng này.

20130218225326_w2avP.thumb.600_0

[Tranh ảnh] Bế nguyệt tu hoa

Đường Thiên Trọng - Ninh Thanh Vũ Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Đường Thiên Trọng - Ninh Thanh Vũ Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Character - Present  Physical attributes : well defined jaw, moderately strong, robe he wears while travelling along with his sword versus robe he wears while he visit his father in King's palace.

Character - Present Physical attributes : well defined jaw, moderately strong, robe he wears while travelling along with his sword versus robe he wears while he visit his father in King's palace.

Roger Payne. Amazing realism and color historical illustrations. Also fantastic homoerotic illustrator.

Amazing realism and color historical illustrations. Also fantastic homoerotic illustrator.

Pinterest
Search