Pinterest • The world’s catalog of ideas

Http danhngoncuocsong

#English #Vietnamese Saying http://ift.tt/2aaYZz8 If A is success in life then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut. Albert Einstein (1879 - 1955) Observer Jan. 15 1950 Nếu A là thành công trong cuộc đời vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồm giữ miệng. #danhngon #danhngoncuocsong #quote

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/qua-khu-la-noi-ban-da-hoc-duoc-nhung-bai-hoc-tuong-lai-la-noi.html#ixzz3JHkeukES

#English #Vietnamese Saying http://ift.tt/2bbq4DU Family isn't about whose blood you have. It's about who you care about. Trey Parker and Matt Stone South Park Ike's Wee Wee 1998 Gia đình không phải là việc bạn mang dòng máu của ai. Mà là việc bạn quan tâm tới ai. #danhngon #danhngoncuocsong #quote

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/cuoc-doi-cang-phuc-tap-thi-nhung-niem-vui-song-cang-don-gian.html#ixzz3JHk2McCd

1

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/muc-do-thanh-cong-duoc-xac-dinh-khong-phai-boi-nhung-gi-ta-da-dat.html#ixzz3JHi85LQ2

3
1

Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình. - Lão Tử Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/lo-thang-nguoi-thi-loan-lo-thang-minh-thi-binh.html#ixzz3JHkwgusF

1

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ban-tot-kho-tim-kho-bo-lai-va-khong-the-quen-duoc.html#ixzz3JHkIQ0HH

1

Oh man...how true and how I'd love to slap her in the face with all the things I know about her when she throws things in our face!

18.2k
4.1k
27

Life and Death by SheWalksInSilence monster beast creature animal | Create your own roleplaying game material w/ RPG Bard: www.rpgbard.com | Writing inspiration for Dungeons and Dragons DND D&D Pathfinder PFRPG Warhammer 40k Star Wars Shadowrun Call of Cthulhu Lord of the Rings LoTR + d20 fantasy science fiction scifi horror design | Not Trusty Sword art: click artwork for source

387
128
1