Discover and save creative ideas

  Lisa Fonssagrives stars in a 1952 Vogue spread “Spice Pinks to Summer In,” photographed by Richard Rutledge.

  Horst P.Horst, Lisa Fonssagrives in a suit by Charles James, Vogue, 1950.

  This is a Lisa Fonssagrives gown from a 1955 Modess advertisement. Yes, you read that right. Modess as in sanitary napkins.

  maliciousglamour: Lisa Fonssagrives-Penn, 1951 Photographer: Horst P. Horst Dress by Hattie Carnegie

  "Sand Fence"-1930's..Lisa Fonssagrives, considered to be the world's first 'super model'..Photo by Irving Penn..

  Fernand Fonssagrives, Lisa Fonssagrives Mexican Extravaganza, 1949

  La Plage de Cabasson 1936. Lisa Fonssagrives photographed by husband Fernand Fonssagrives.

  Lisa Fonssagrives May 17, 1911 – February 4, 1992 Photographer – Irving Penn

  Lisa Fonssagrives wearing a bicorne skimmer by Lilly Daché for Vogue, 1950. Photo: Irving Penn.

  Irving Penn, Lisa Fonssagrives in coat by Balenciaga Paris, Vogue, 1950

  Christian Dior - Model: Lisa Fonssagrives - Photo by Irving Penn - 1950

  Lisa Fonssagrives [By Irving Penn, 1940s] Ông còn là nhà nghiên cứu,tập hợp những BST nhiếp ảnh cho các viện bảo tàng .Đối tượng là diễn viên người mẫu những người có địa vị trong xã hội.Luôn đi đầu trong các dự án quảng cáo,thành công ở nhiều phong cách chụp khác nhau như thiên nhiên,tĩnh vật mang đậm tư tưởng triết học,ẩn dụ qua khả năng sắp đặt điêu luyện của ông.

  Lisa Fonssagrives, New York, 1949. Photo: Irving Penn.

  Saut et Bateau, 1937 Photographer: Fernand Fonssagrives Model: Lisa Fonssagrives

  Vogue early 40's image by Horst Model Lisa Fonssagrives (May 17, 1911 – February 4, 1992)

  Lisa Fonssagrives in an evening dress by Leslie Morris designed for Bergdorf Goodman, 1950

  This iconic photo of Lisa Fonssagrives-Penn in a Lucien Lelong gown swinging precariously off the Eiffel Tower, was taken by Erwin Blumenfeld for Vogue 1939

  Balenciaga | model Lisa Fonssagrives | photo Irving Penn | L'Officiel October 1951