Pinterest • The world’s catalog of images

கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்

நீதிமான் என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை

தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும், உன் அரமனைகளுக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக

பயப்படாதே......நீ வெட்கப்படுவதில்லை

நீ கர்த்தரிடத்துல் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படி கவனமாயிருப்பாயாக