Pinterest • The world’s catalog of ideas

ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว...อยากจะทำให้ได้ ไม่รู้ว่าเอาทั้งหมดไปไหน ไปเท่าไร เอาไปทำอะไร และตอนนี้มันยังอยู่และตกที่ใครคนนึง และยังไม่หมด ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไร แต่จะทำให้ได้ เฮ่อออ อยากร้องไห้มันเรื่องอะไรกัน รู้ว่ามันดีขึ้นมากกว่าก่อนก็จริง แต่พอรู้อะไรมากขึ้นมันยิ่งแย่

72
13

Let's Redefine Success. Join Us in the Conversation! Success 3.0 Summit, Boulder CO 10/30-11/2/14. Preregister here! www.success3summit.org #ConsciousSuccess #Success

292
39
from Creator by WeWork

Faced with a crisis? 5 ways to PR yourself

'Storms do past' At: http://www.wework.com/magazine/inspiration/faced-crisis-5-ways-pr/ (Accessed 23.10.14)

657
131
1