Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir Naziat 40-41

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir Naziat 40-41

© İsmail Hakkı Altunbezer - H. 1364 (1944-1945) tarihli. “…Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Ankebut Sûresi, 20.ayetten)”

© İsmail Hakkı Altunbezer - H. 1364 (1944-1945) tarihli. “…Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Ankebut Sûresi, 20.ayetten)”

HAFEZAKALLAHÜ FİD-DÂREYN (Allah seni her iki âlemde de korusun) HattatFilibeli Ahmed Ârif efendi, celî sülüs (h.1312)

HAFEZAKALLAHÜ FİD-DÂREYN (Allah seni her iki âlemde de korusun) HattatFilibeli Ahmed Ârif efendi, celî sülüs (h.1312)

Pinterest
Search