Αποκάλυψη Το Ένατο Κύμα: ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΕΥΚΟΛΟ

Αποκάλυψη Το Ένατο Κύμα: ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΕΥΚΟΛΟ

✟: Προσευχή για ξεμάτιασμα

✟: Προσευχή για ξεμάτιασμα

Αρτοκλασία της Γκόλφως #sintagespareas

Αρτοκλασία της Γκόλφως #sintagespareas

Μother's Mary Monastery Elona, Leonidion Peloponese ~ Παναγία Έλωνα Λεωνίδιο

Μother's Mary Monastery Elona, Leonidion Peloponese ~ Παναγία Έλωνα Λεωνίδιο

December 6, 345 (traditional date): Nicholas, bishop of Myra, one of the most popular saints in the Greek and Latin churches, dies. Eventually, stories of his generosity and cheer became part of the Christmas tradition, and St. Nicholas became the basis for Santa Claus.

December 6, 345 (traditional date): Nicholas, bishop of Myra, one of the most popular saints in the Greek and Latin churches, dies. Eventually, stories of his generosity and cheer became part of the Christmas tradition, and St. Nicholas became the basis for Santa Claus.

Saint Andrew cathedral in Patras, Greece http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrew_of_Patras

Saint Andrew cathedral in Patras, Greece http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrew_of_Patras

Pinterest
Search