رایانت فاضلی
رایانت فاضلی
رایانت فاضلی

رایانت فاضلی

محمد فاضلی هستم . لیسانس حسابداری . دوره های مختلف کامپیوتری و تعمیراتی رو گذروندم و در حال حاضر مدیر و مسئول فروشگاه رایانت و وب سایت فاضل رایانت هستم . عاشق ط