Fista Nuhlia Dewi

Fista Nuhlia Dewi

sejatine aku mung menungsa biasa, aku duwe kaluwihan lan kakurangan, >>aku pengen bisa dadi guru bahasa jawa uga pengen ngerti luwih adoh apa ta basa jawa iku?
Fista Nuhlia Dewi