Vitaliy Mashchenko

Vitaliy Mashchenko

www.flitart.com
Painting nature, I’d love to share my mood, to put my energy into my piece of art.
Vitaliy Mashchenko