Discover and save creative ideas
  Fredrik Karlsson
  Fredrik Karlsson
  Fredrik Karlsson

  Fredrik Karlsson

  A proud worker at the city library of Malmo!

  Öppna universitetet - det är vår!

  Part four. First three has been fantastic!

  En bra infographic gällande Twitter. Kanske något för Re-Tweeten?

  Going to the grand canyon in a couple of weeks!

  Form/Musik/Liv sammanfaller

  Studio Jockum Nordström: Så ska det se ut!

  Åh när denna kommer så stannar tiden!