Hikaru no Go chain. Top to bottom : Hikaru, Mitani, Akari, Kaga, Tsutsui, Isumi, Nase, Ochi, Waya, Koyo, Ogata, Kuwabara, Akira, Hikaru again, and Sai.

Hikaru no Go chain. Top to bottom : Hikaru, Mitani, Akari, Kaga, Tsutsui, Isumi, Nase, Ochi, Waya, Koyo, Ogata, Kuwabara, Akira, Hikaru again, and Sai.

Tags: Anime, Fanart, Hikaru no Go, Shindou Hikaru, Fujiwara no Sai

Tags: Anime, Fanart, Hikaru no Go, Shindou Hikaru, Fujiwara no Sai

Fujiwara no Sai #hikaru no go

Fujiwara no Sai #hikaru no go

Tags: Anime, Hikaru no Go, Shindou Hikaru, Little Yellow Bird, Dosanko

Tags: Anime, Hikaru no Go, Shindou Hikaru, Little Yellow Bird, Dosanko

Pinterest
Search