Γεράσιμος Κιούκας

Γεράσιμος Κιούκας

Γεράσιμος Κιούκας
More ideas from Γεράσιμος
by Konstantin Datz

Designers’ current obsession with cocktails and proportions continues with Konstantin Datz’ recent poster. Engineer’s guide to drinks is still the best. Although this one gets plu…

30 Shots

30 Shots Infographic Is it an info graphic, or a recipe list? Either way, this poster shows what's inside 30 of the most popular and iconic shooters.